traffic

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިންލޭންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ރޯޑްސޭފްޓީއާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެ ސްކޫލުގެ އެދުމަށް މި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނަކީ އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަނެކެވެ.

މި ސެޝަނުގައި، މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި މަގުމަތީގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމަށް ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި މަގުމަތީގައި އުޅޭއިރު އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނުގައި، އެ ސްކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުން ހިމެނޭގޮތަށް 46 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.