PPE 3

ކޯވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވީއްސުރެ އެކަމުން އަރައިގަނެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސިއްހީ މާހިރުންނާ ކަމާގުޅޭ އެންމެން އެކުއެކީގައި މިދަނީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމާއެކު ރައްޔިތުން ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރަންޖެހުނު ދަނޑިވަޅުގައިވެސް … ތަފްސީލް


ފަހުގެ ލިޔުންތައް »