މީގެއިތުރުން އެ ދަރިވަރުންނަށް ހެލްމެޓާއި ހަދިޔާ ދީފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ފޮޓޯނެގުމުގެ ފުރުސަތު އެދަރިވަރުންނަށް ދީ ފުލުހުންގެ ބައެއް ވެހިކަލްތައް ދައްކާލާފައިވެއެވެ.

މި އިވެންޓުގައި އެސްކޫލުގެ 200 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.