ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފެށިފައިވާއިރު، މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ފެށޭ ގަޑިތަކުގައާއި ނިމޭ ގަޑިތަކުގައި ސްކޫލުތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލުތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަގައި ހިމެނޭ ބައެއް މަގުތައް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ސްކޫލުތައް ފެށޭ ގަޑިތަކުގައާއި ނިމޭ ގަޑިތަކުގައި އެސަރަޙައްދުތަކުގައި ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެއެވެ.

ސްކޫލުތައް ހިމެނޭ ސަރަަޙައްދުގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް:

އަމީނިއްޔާ، ޢަރަބިއްޔާ އަދި އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

Iskandharu & Arabiyya

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

Majeedhiya

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

Dharumavanthaބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް

Bilabong

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

Jamaaludhin

އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް

Ahmadhiya

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް

Ghiyaasudhin

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް

Imaadhudhin

ގަލޮޅު މަދަރުސާ

Galolhu

ކެންގަރޫކިޑްސް

Kanggaroo kids

ހިރިޔާ ސްކޫލް

Hiriya

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

Thaajudhin