nilandhoo2

ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 28 އަހަރުގެ މީހާއާއި 19 އަހަރުގެ މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގއ. ވިލިނިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި … ތަފްސީލް


ފައިލް ފޮޓޯ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހއ. ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 20 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން 20 އަހަރުގެ … ތަފްސީލް


cp-thahuniyaa

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين         ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމީ ހިދާޔަތު ލިބިގަތުމަކީ، ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު އިޞްލާޙީ އިންޤިލާބެވެ. އިސްލާމްދީން ބުނެދެނީ އިންސާނާއަކީ އޭނާ ފަދަ އެހެން އިންސާނެއްގެ އަޅެއް ނޫންކަމެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް ފުރިހަމަ … ތަފްސީލް


nilandhoo1

ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާތައް ހޯދައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 28 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މި ދެމީހުންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ނިލަންދޫ ސްކޫލުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށްބުނެ މިއަދު ހެނދުނު 07:15 ހާއިރު ގއ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް … ތަފްސީލް


0-02-06-00e120167a0f02e759cb19c457727bc8e70402a796fa6c4db6fbcd05fb783ae5_full

ތ. އަތޮޅު ކަނޑޫދޫއާއި ވަންދޫއާއި އޮމަދޫ އަދި ކިނބިދޫގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ން 27 އަށް ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ތ. ވޭމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެރަށްރަށުގައި ވަކިވަކިން … ތަފްސީލް


DSC_03152

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ސަފާރީތަކުގައާއި އެހެންވެސް ކަނޑުމަތީގެ އުޅަނދުތަކުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިނގާތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން މެރިން ޕޮލިސްގެ މެރިން އޮޕަރޭޝަންސް ޔުނިޓުން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. އައު އަހަރާއި ދިމާކޮށް މި ޑިސެމްބަރ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް … ތަފްސީލް


0-02-06-2529f445f036ad0a6cc31808a79eb76f1c8d69748b946d892ec86ed51750f6d3_full

ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އާއި ފުލުހުންގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ގުޅިގެން ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޕަވައިޒަރީ ލެވަލްގެ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކަސްޓޯޑިއަލް އޮފިސަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަމުގައި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައި ބޭއްވި މި ވޯކްޝޮޕަކީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޕަވައިޒަރީ ލެވަލްގެ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި … ތަފްސީލް


0-02-06-1166b2e670ec1cb1e386e092b152375fae69c55500a3c3a3991d5d3c89f6de4f_full

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮަޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 5 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި އޮޕްރޭޝަންތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 25 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން 40 … ތަފްސީލް


Addu POT

އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނަށް ހިންގާ ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިތިބި ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 21 ން 25 އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުންނަ ކުރީގެ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި … ތަފްސީލް


CP Meeting

އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެއިލް މޯލްޑިވްސް ޔޮޓް ރެލީ އިންތިޒާމްކުރާ ލަގްޒަރީ ކަލެކްޝަންގެ އިސްވެރިން ކޮމިޝަނަ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަރީފް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނީ ލަގްޒަރީ ކަލެކްޝަންއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެއިލް މޯލްޑިވްސް ޔޮޓް ރެލީގައި … ތަފްސީލް


« ކުރީގެ ލިޔުންތައް